Uusi ohjelma tunnistaa KIRA-alassa kasvupotentiaalia

Uusi ohjelma tunnistaa KIRA-alassa kasvupotentiaalia

Julkaistu: 08.02.2022

Kiinteistö- ja rakennusalan kasvun siemenet piilevät vihreän siirtymän edistämisessä, TKI-toiminnan kasvattamisessa ja kansainvälistymisessä, kertoo KIRA-foorumin toimijoiden yhdessä laatima ja tänään julkaistu kasvuohjelma.

Kiinteistö- ja rakentamisalaa laajasti edustava KIRA-foorumi tunnistaa uudessa kasvuohjelmassaan 13 mahdollisuutta alan yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen rakennetun ympäristön koko elinkaarella.

”Rakennettuun ympäristöön vastaa hieman yli kolmasosasta energiankulutuksestamme, joten sen kehittämisessä on erittäin suuri potentiaali esimerkiksi päästöjen vähentämisessä”, kertoo ohjelmavalmistelusta vastannut kasvuohjelmatyön vetäjä, SRV:n kehitysjohtaja Miimu Airaksinen.

”Ilmastokäännettä ei tehdä rakentamista vähentämällä, vaan rakennettua ympäristöä uudistamalla sekä rakentamalla aiempaa tehokkaammin ja kestävämmin. Panostukset TKI-toimintaan luovat innovaatioita, joita tarvitaan nopeuttamaan rakennetun ympäristön välttämätöntä uudistumista vähähiiliseksi ja energiatehokkaaksi. Innovaatioille on olemassa myös suuri vientipotentiaali”, Airaksinen jatkaa.

Yrityksillä on investointihaluja

KIRA-kasvuohjelman mukaan suurin kasvupotentiaali on kestävissä rakennuksissa ja infrassa sekä muuntojoustavissa ratkaisuissa, vähähiilisissä rakennusmateriaaleissa, energiatehokkaissa ratkaisuissa ja energiakäytön optimoinnissa sekä kiertotaloudessa. Alan yritykset aikovat investoida kaikkiin näihin tulevaisuudessa.

KIRA-yhteisön jäsenet sitoutuvat myös luomaan edellytyksiä alan kasvulle kasvuohjelmassa esille nostetuissa aiheissa.

”Ohjelmatavoitteiden liikkeelle saamiseksi valtion on mahdollista nopeasti ohjata EU-rahoitusta Suomen Kestävän kasvun ohjelmasta. Keskipitkällä aikavälillä valtion tulisi kuitenkin kohdistaa KIRA-alan kestävää kasvua tukevalle tutkimus- ja kehitystoiminnalle erityinen rahoitusohjelma”, KIRA-foorumin puheenjohtaja Aleksi Randell sanoo.

Foorumin esiin nostamissa teemoissa on Randellin mukaan aineksia paitsi kasvuun, myös asiakastyytyväisyyden, laadun, kannattavuuden ja tuottavuuden parantamiseen. Innovaatioista ja isomman lisäarvon palveluista hyötyvät rakennetun ympäristön käyttäjät ja lopulta koko yhteiskunta.

”Vietämme rakennetussa ympäristössä 98 prosenttia ajastamme ja rakentamisen investoinnit edustavat 60:tä prosenttia kaikista investoinneistamme. Joka viides suomalainen työllistyykin rakentamisen parissa suoraan tai välillisesti – alan panostukset maksavat itsensä takaisin yhteiskunnalle moninkertaisesti”, Randell päättää.

Tutustu KIRA-kasvuohjelmaan tästä

Lisätietoja:

Miimu Airaksinen

kasvuohjelmatyön vetäjä

kehitysjohtaja, SRV Oyj
puh. 040 770 4832, miimu.airaksinen@srv.fi

Aleksi Randell

KIRA-Foorumin puheenjohtaja

toimitusjohtaja, Rakennusteollisuus RT

puh. 0400 500 822, aleksi.randell@rakennusteollisuus.fi

Kasvuohjelman valmistelujohtoryhmä:

Puheenjohtaja Mika Soini, Senior Advisor, NCC Building Nordics
Kehitysjohtaja Miimu Airaksinen, SRV Oyj
Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, Lassila-Tikanoja Oyj
Toimitusjohtaja Jussi Aho, Fira Group Oy
Toimitusjohtaja Jyrki Keinänen, A-Insinöörit Oy
Toimitusjohtaja Markku Mäkiaho, OP Kiinteistösijoitus Oy
Kansliapäällikkö Juhani Damski, ympäristöministeriö
Ylijohtaja Ilona Lundström, työ- ja elinkeinoministeriö
Toimitusjohtaja Aleksi Randell, Rakennusteollisuus RT
Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, RAKLI
Toimitusjohtaja Helena Soimakallio, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL
Johtaja Tuula Mäkinen, Teknologian tutkimuskeskus VTT
Varatoimitusjohtaja Timo Reina, Kuntaliitto
Toimitusjohtaja Janne Tähtikunnas, RIL
Johtaja Reijo Kangas, Business Finland
Ylijohtaja Riitta Maijala, Suomen Akatemia
Professori Olli Seppänen, Aalto-yliopisto
Elinkeinojohtaja Niko Kyynäräinen, Turun kaupunki
Johtaja Teppo Rantanen, Tampereen kaupunki
Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Espoon kaupunki
Tekninen johtaja Kari Pudas, Helsingin kaupunki
Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä, Vantaan kaupunki
Yhdyskuntajohtaja Marko Kilpeläinen, Oulun kaupunki

Ohjelmavalmisteluun ja teematyöpajoihin osallistui useampi sata koko KIRA-alaa edustavaa asiantuntijaa. KIRA-kasvuohjelman valmistelun käynnisti KIRA-foorumi, joka koostuu viidestätoista kiinteistö- ja rakentamisalan yhteisöstä: Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL, Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto, Kiinteistönvälitysalan keskusliitto, Kiinteistötyönantajat, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL, Rakennusteollisuus RT, Rakennustieto Oy ja Rakennustietosäätiö RTS, RAKLI, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, RIL, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto – STUL sekä Talotekninen teollisuus ja kauppa Talteka.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.