Energiatehokkuutta talotekniikan fiksulla käytöllä ja ylläpidolla

Energiatehokkuutta talotekniikan fiksulla käytöllä ja ylläpidolla

Julkaistu: 14.06.2021

Talotekniikan viestintäfoorumi tarjoaa ajankohtaista tietoa rakennusten omistajille ja ylläpitäjille

Talotekniikan viestintäfoorumi tarjoaa rakennusten omistajille ja ylläpidosta vastaaville ajantasaista tietoa siitä, miten rakennusten energiatehokkuutta on mahdollista parantaa säätämällä lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät oikein sekä pitämällä järjestelmät kunnossa. Tietoa on tarjolla niin pientaloista, rivi- ja kerrostaloista kuin palvelurakennuksista. Parhaillaan muistutellaan kiinteistöjen ylläpidosta ja käytöstä kesäkaudella.   
 
Tehostetulla viestinnällä ja neuvonnalla toimeenpannaan kansallisesti EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä (EPBD, Energy Performance of Buildings Directive). Suomessa direktiivin velvoitteet on päätetty toteuttaa jatkamalla ja laajentamalla vapaaehtoista neuvontamenettelyä pakollisten tarkastuksien sijaan.  
 
”Talotekniikan oikeilla säädöillä ja kunnossapidolla on väliä. Parempi energiatehokkuus myös usein kohentaa asumisviihtyvyyttä ja säästää rahaa. Olen iloinen, että alan toimijat lähtivät innokkaasti mukaan yhteisiin viestintä- ja neuvontatalkoisiin, kiitos kaikille mukana oleville”, kuvaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen

Talotekniikan viestintäfoorumin muodostavat 16 rakennus- ja kiinteistöalan toimijaa, jotka edustavat sekä rakennusten omistajia että lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointialaa. Foorumin toimintaa koordinoi Motiva ympäristöministeriön toimeksiannosta. 

”Taloyhtiöiden kannalta on hienoa, että pakollisten tarkastusten sijasta voimme edistää energiatehokkuutta jakamalla tietoa hyvistä käytännöistä”, sanoo Kiinteistöliiton energia- ja ilmastoasioiden johtava asiantuntija Petri Pylsy

Viestinnällä halutaan korostaa, että rakennuksen energiatehokkuus kannattaa huomioida järjestelmällisesti osana sen vuotuisia huolto- ja ylläpitotoimia.  Myös varsinaisen viestinnän kohteita on mukana aiempaa enemmän, sillä direktiivin artiklat koskevat laajasti eri lämmitysmuotoja: lämmityskattiloiden lisäksi mukana ovat sähkö, lämpöpumput, kaukolämpö sekä eri hybridijärjestelmät. 

”Lämpöpumppujen merkitys kasvaa kohisten talotekniikassa. Lämpöpumpputekniikka on merkittävässä roolissa juuri niillä talotekniikan sektoreilla, joissa on ”painetta kattilassa”, lämmitystä sähköistettäessä, hukkalämpöjen talteenotossa, uusiutuvan energian käytön lisäämisessä, kulutusjoustossa sekä jäähdytysratkaisussa. Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry näkee hyvin tärkeänä yhteisen talotekniikan viestintäfoorumin, jolla kommunikaatiota voidaan lisätä ja sujuvoittaa sekä asiakaspintaan että toimijoiden kesken”, sanoo Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPUn toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen.  

”Tuomme laajan joukon alan toimijoita yhteiseen verkostoon viestimään ja vaihtamaan kokemuksia lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointialan ajankohtaisista asioista. Yhteistyöllä saamme enemmän näkyvyyttä energiatehokkuuden parantamiselle ja muille keskeisille aihealueille”, muistuttaa asiantuntija Kirsi-Maaria Forssell Motivasta. 

Viestintäfoorumissa ovat mukana: 

 • RAKLI  
 • Suomen Kuntaliitto 
 • Suomen Kiinteistöliitto 
 • Suomen Omakotiliitto  
 • Isännöintiliitto 
 • Energiateollisuus 
 • Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU 
 • Bioenergia ry 
 • Lämmitysenergia Yhdistys ry 
 • Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL 
 • Suomen LVI-liitto SuLVI ry  
 • VVS Föreningen i Finland  
 • Nuohousalan Keskusliitto 
 • Suomen Kylmäliikkeiden liitto SKLL 
 • Talotekninen teollisuus ja kauppa Talteka 
 • Sisäilmayhdistys ry 

 

Motiva.fi: Talotekniikan viestintäfoorumi www.motiva.fi/talotekniikanviestintafoorumi 
 
Lisätietoja:  
 
Asiantuntija Kirsi-Maaria Forssell, Motiva, p. 0400 464 787, kirsi-maaria.forssell@motiva.fi 
 
Ympäristöneuvos Maarit Haakana, ympäristöministeriö, p. 0295 250 069, maarit.haakana@ym.fi 

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.