Taloyhtiöiden rahoitus on varmistettava

Taloyhtiöiden rahoitus on varmistettava

Julkaistu: 03.03.2020

Kiinteistöliitto pitää välttämättömänä sitä, että taloyhtiöt saavat edelleen pankeilta rahoitusta korjauksiinsa. Suomalaisiin tavanomaisiin asunto-osakeyhtiöihin tehdään vuosittain noin kolmen miljardin euron arvosta korjauksia. Näillä varmistetaan rakennusten tekninen kunto tulevaisuudessa, mutta myös esimerkiksi merkittävien energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen.

”Taloyhtiöiden on tärkeää tiedostaa tulevat korjaustarpeet jo useita vuosia ennen kuin varsinaisiin remontteihin ryhdytään. Myös rahoitus on hyvä nostaa keskusteluun jo hankkeiden ensimmäisissä suunnitteluissa. Rahoituksen miettiminen siinä vaiheessa, kun hankesuunnitelma on jo tehty, on liian myöhäistä”, sanoo Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.

Lainarahoituksen kiristyminen asettaa uusia vaatimuksia myös isännöitsijöiden aktiivisuudelle ja ammattitaidolle, joiden varassa taloyhtiöiden lainaneuvottelut usein ovat. Isännöitsijän on korjaushankkeen rahoitusta pohdittaessa huomioitava esimerkiksi monet ennakkovarautumisen vaihtoehtoiset keinot eli taloyhtiön mahdollisuudet kerätä osakkailta korjausrahoitusta jo ennakkoon.

”Isännöitsijöiden on syytä ottaa yhdessä hallitusten kanssa rahoitus osaksi taloyhtiön strategista suunnittelua ja nostaa osakkaiden tietoisuutta siitä, ettei lainarahoituksen saaminen korjaushankkeisiin vanhaan malliin ole itsestäänselvyys. Lisäksi taloyhtiön dokumenttien on oltava sellaisia, että pankit pystyvät selkeästi näkemään taloyhtiön taloustilanteen ja -näkymät”, Kero sanoo.

Uusissa taloyhtiöissä hallitusten ja isännöinnin on otettava asiat lujasti haltuun. Vastikeseurannan on oltava huolellista alusta lähtien, ja vastikerästeihin on puututtava viipymättä.  

Taloyhtiöt kaipaavat pankeilta ohjeistusta lainanhakuun

Taloyhtiöissä pankkien tiukentuneet rahoituskäytännöt herättävät myös hämmennystä, sillä taloyhtiöiden taloudellinen asema ei ole äkillisesti muuttunut. Taloyhtiöiden markkina-arvo on karkeasti arvioiden 300 – 350 miljardia euroa, jota vastaan on arviolta 70 miljardia euroa asuntolainoja ja taloyhtiölainoja.

Kiinteistöliiton vuoden takaisen kyselyn mukaan kolmasosa yhtiöistä oli kokonaan velattomia, ja saman verran oli vain vähän velkaisia. Kaikkien velallisten taloyhtiöiden keskimääräinen velkakin oli kyselyn mukaan vain hieman alle 200 euroa huoneistoneliöltä.

”Rahoituslaitoksilta toivotaankin selkeitä linjauksia siitä, millaista tietoa taloyhtiöiden ja isännöitsijöiden tulisi lainapäätösten tueksi pankeille tarjota”, Jukka Kero toteaa.

 

Lisätiedot medialle:
Jukka Kero, pääekonomisti
puh. 09 1667 6226

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.