Yhtiöjärjestykset kuntoon taloyhtiöissä

Yhtiöjärjestykset kuntoon taloyhtiöissä

Julkaistu: 08.01.2020

Yhtiöjärjestys on taloyhtiön sisäinen laki, joka määrittää yhtiön pelisäännöt. Esimerkiksi asunnon ostamista harkitsevan on tärkeää tutustua yhtiöjärjestykseen ennen ostopäätöstä.

Yhtiöjärjestystä voidaan luonnehtia taloyhtiön sisäiseksi laiksi. Sen avulla taloyhtiössä voidaan määrittää tarkemmat pelisäännöt niitä tilanteita varten, joihin laki ei anna yksityiskohtaista vastausta. Lisäksi yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä myös laista poikkeavalla tavalla esimerkiksi kunnossapitovastuusta.

”Laissa todetaan, että vastikeperusteista on määrättävä yhtiöjärjestyksessä. Jos taloyhtiössä halutaan periä vesimaksua, tietoliikennevastiketta tai muuta erityisvastiketta, on maksun perusteesta määrättävä yhtiöjärjestyksessä”, kertoo Kiinteistöliiton neuvontalakimies Tapio Haltia.

Yhtiöjärjestyksen muutokset yhtiökokoukseen

Yhtiöjärjestystä on aika ajoin tarvetta päivittää vastaamaan taloyhtiön vallitsevaa tilannetta. Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päätetään aina yhtiökokouksessa.

”Kokouskutsussa on lain mukaan mainittava muutoksen pääasiallinen sisältö, ja suositeltavaa on liittää ehdotetut yhtiöjärjestysmääräykset sellaisinaan kokouskutsuun”, sanoo Kiinteistöliiton lakimies Pauliina Haapsaari.

Yhtiöjärjestyksen muutoksesta päätetään pääsääntöisesti 2/3 määräenemmistöpäätöksellä, mikä tarkoittaa sitä, että muutosta kannattaa 2/3 yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Yhtiöjärjestysmuutos voi edellyttää lisäksi tiettyjen tai kaikkien osakkaiden suostumuksen. Suostumus tarvitaan esimerkiksi osakkeenomistajan maksuvelvoitetta lisättäessä.

Asiantuntija-apua yhtiöjärjestyksen päivittämiseen

Usein yhtiöjärjestystä lähdetään muuttamaan yksittäisen määräyksen muutoksen takia, kun esimerkiksi vesimaksua tai kunnossapitovastuuta koskeva määräys halutaan lisätä yhtiöjärjestykseen. Yhtiössä voi olla käsillä myös jonkin uuden ja yhtiössä keskustelua herättäneen asian aiheuttama muutostarve. Tällainen voi olla esimerkiksi tupakointikiellon lisääminen yhtiöjärjestykseen. 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen yhden määräyksen osalta aiheuttaa koko yhtiöjärjestyksen päivitystarpeen, jos yhtiön voimassa oleva yhtiöjärjestys on rekisteröity ennen nykyisen asunto-osakeyhtiölain voimaantuloa 1.7.2010.

Yhtiöjärjestysmuutoksen valmistelussa on hyvä käyttää asiantuntija-apua jo hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta, jossa muutoksesta on tarkoitus päättää. Näin muutosluonnos saadaan kokouskutsun liitteeksi ja käsiteltyä yhtiökokouksessa onnistuneesti.

Vinkkejä yhtiöjärjestysmuutosta harkitseville

Ennen kuin ryhdytte muuttamaan yhtiöjärjestystä, käykää läpi ainakin nämä asiat:

  • Milloin nykyinen voimassa oleva yhtiöjärjestys on rekisteröity?
  • Pitääkö koko yhtiöjärjestys päivittää?
  • Mitä yhtiöjärjestyksessä määrätään kokouskutsusta ja kutsuajoista?
  • Mitä yhtiöjärjestyksessä määrätään vesimaksusta?
  • Mitä yhtiöjärjestyksessä määrätään tilin- tai toiminnantarkastajista sekä niiden määrästä?
  • Onko jotain ajankohtaista, mikä yhtiössä on tullut keskusteluun kuten tupakointikielto tai lyhytaikaisen vuokrauksen kielto tai sähköautot?
  • Onko jokin määräys aiheuttanut tulkintaongelmia yhtiössä?
  • Teemmekö muutosta, johon tarvitsemme suostumuksia?
  • Tarvitsemmeko asiantuntija-apua?

Kiinteistöliiton lakimiehet tekevät jäsentaloyhtiöille toimeksiannosta yhtiöjärjestyksen päivityksiä. Jäsentaloyhtiöt saavat yhtiöjärjestykseen liittyvää lakineuvontaa myös puhelimitse puhelinneuvonnan aukioloaikoina.

 

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.