Kiinteistöliitto tyytyväinen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin etenemiseen

Kiinteistöliitto tyytyväinen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin etenemiseen

Julkaistu: 08.02.2018

Kiinteistöliitto on hyvillään suunnasta, johon EU:n direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta etenee.

Direktiivi vauhdittaa muun muassa sähköautojen latauspisteiden syntymistä velvoittamalla kiinteistönomistajia rakentamaan latauspisteet mahdollistavaa infrastruktuuria uudisrakentamisessa ja tietyissä laajamittaisissa korjauksissa, joissa olisi muutenkin luonnollista pohtia myös latauspisteiden toteuttamista.

Direktiivin mukaan uusiin tai laajasti korjattaviin asuinrakennuksiin, joissa on yli 10 pysäköintipaikkaa, tulee asentaa putkitus sähkökaapelointia varten siten, että jokaiseen pysäköintipaikkaan on mahdollista myöhemmin asentaa sähköautojen latauspiste.

Direktiivi edellyttää tietyin reunaehdoin latauspisteiden mahdollistamista myös muiden kuin asuinrakennusten uudisrakentamisessa ja laajojen korjausten yhteydessä. Muissa kuin asuinrakennuksissa riittää, että sähköautojen latauspisteitä asennetaan yksi ja mahdollistetaan asentaminen vähintään joka viidenteen pysäköintipaikkaan.

Jäsenmaille väljyyttä direktiivin tulkintaan

Kiinteistöliitto pitää tärkeänä sitä, että EU:n direktiivi antaa jäsenmaille riittävää väljyyttä luoda omiin lähtökohtiinsa soveltuvaa fiksua lainsäädäntöä. Direktiivi mahdollistaa myös kansalliset toimet kustannustason kohtuullisena pitämiseksi, eikä velvoita rakentamaan valmiuksia latauspisteille esimerkiksi tapauksissa, joissa autopaikat ovat rakennuksesta erillään, eikä korjaushanke liity pysäköintipaikkoihin tai niiden sähköihin.

”Suomen kannalta on tärkeää, että direktiivi antaa mahdollisuuden erotella esimerkiksi rakennuksen sisällä ja ulkopuolella olevat autopaikat”, sanoo Kiinteistöliiton energia- ja ilmastoasioista vastaava johtava asiantuntija Petri Pylsy.

Pylsyn mielestä nyt on tärkeää jatkaa hyvää yhteistyötä ja vuoropuhelua eri sidosryhmien kesken direktiivin jalkauttamisessa.

”Norminpurkutalkoiden hengessä on hyvä muistaa, ettei kansallisessa lainsäädännössä tule toteuttaa direktiivin vaatimuksia tiukempaa linjaa”, Pylsy muistuttaa.

Direktiivi tarvitsee vielä lopullisen hyväksynnän Euroopan parlamentilta. Määräaika direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä on 20 kuukautta.

 

Lisätiedot:

Petri Pylsy

johtava asiantuntija (energia ja ilmasto)

Kiinteistöliitto

puh: 09 1667 6225

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.