Kiinteistöliitolta tarkistuslista taloyhtiöiden hallitusten jäsenille

Kiinteistöliitolta tarkistuslista taloyhtiöiden hallitusten jäsenille

Julkaistu: 30.05.2018

Taloyhtiön hallituksen jäsenen kannattaa heti toimikautensa aluksi perehtyä huolella oman yhtiönsä tilanteeseen ja keskeisiin asiakirjoihin. Avuksi hallitustyöhön Kiinteistöliitto on julkaissut hallituksen jäsenen tarkistuslistan.

Iso osa taloyhtiöistä on jo pitänyt yhtiökokouksensa, ja uudet hallitukset käynnistelevät työtään. Taloyhtiössä hallitus on avainasemassa huolehtiessaan osakkaiden yhteisestä omaisuudesta. Sen vuoksi hallituksen jäsenten on hyvä ottaa tehtävänsä vakavasti ja ensi alkuun perehtyä kaikkiin hallitustyöskentelyn kannalta oleellisiin asioihin sekä asiakirjoihin.

”Hallituksen jäsenen on hyvä perehtyä esimerkiksi isännöintitoimiston kanssa solmittuun isännöintisopimukseen. Näin muodostuu oikea käsitys siitä, mitä kaikkea isännöintisopimus kattaa, eli mistä töistä isännöitsijä vastaa”, sanoo Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.

Isännöitsijän toimenkuva on tunnettava, koska isännöitsijän valvonta kuuluu hallituksen tehtäviin. Isännöitsijä hoitaa taloyhtiön laskujen maksamisen, ja tämän tehtävän valvomiseksi hallituksen kuuluu käydä läpi maksutositteet sopivaksi katsotuin aikavälein.

”Tositteiden läpikäyminen ei ole osoitus luottamuksen puutteesta vaan normaalia hallituksen jäsenen työskentelyä”, Pynnönen toteaa.

Jos hallitus ei hoida sille kuuluvia tehtäviä huolellisesti ja esimerkiksi laiminlyö valvontavelvollisuutensa kokonaisuudessaan, se voi joutua laiminlyönneistään vahingonkorvausvastuuseen.

”Näin voisi käydä esimerkiksi silloin, jos hallitus ei koko vuonna tarkista, että isännöitsijä asianmukaisesti maksaa taloyhtiön laskut. Isännöitsijällä on toki ensisijainen vastuu, mutta jos häntä ei saada vastuuseen, voi hallitus joutua toissijaisena vastuuseen”, Pynnönen kertoo.

Huolellinen välttää vahingonkorvausvastuun

Hallituksen jäsenen ei kannata kuitenkaan olla tehtävään sisältyvän vastuun vuoksi huolissaan.

”Jos hallituksen jäsen hoitaa tehtävänsä ja perehtyy asioihin parhaansa mukaan, hänen ei pitäisi joutua vahingonkorvausvastuuseen. Normaali huolellisuus riittää”, Pynnönen korostaa.

Kiinteistöliiton asunto-osakeyhtiötoimikunta on koonnut taloyhtiöiden hallitusten jäsenille tarkistuslistan, jonka avulla voi selvittää oman taloyhtiönsä tilanteen ja perehtyä hallituksen jäsenen kannalta tärkeisiin tehtäviin.

Tarkistuslista ja muita hallituksen jäsenelle hyödyllisiä työkaluja on koottu Kiinteistöliiton verkkosivuille.

Lisätiedot medialle:

Kristel Pynnönen, apulaispäälakimies

Kiinteistöliitto

puh: 09 1667 6361

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.