Vastuullinen taloyhtiö  kantaa huolta niin kiinteistöstä  kuin sen asukkaistakin

Vastuullinen taloyhtiö kantaa huolta niin kiinteistöstä kuin sen asukkaistakin

Julkaistu: 10.06.2024

Kiinteistöliitto Kanta-Hämeen vastuullisuusohjelma on julkaistu. Ohjelmalla halutaan kannustaa ja tukea taloyhtiöitä kestäviin toimiin sekä kustannustehokkuuteen.

Kiinteistöliitto Kanta-Häme haluaa olla vastuullinen toimija ja kannustaa sekä auttaa jäseniään myös muuttamaan omaa toimintaansa yhä vastuullisempaan suuntaan. Paitsi että vastuullinen toiminta on tärkeää ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnille, on se myös useimmiten kustannussäästöä taloyhtiöille.

Kiinteistöliitto Kanta-Hämeen hallitus koki, että vastuullisuusohjelmalle oli tilaus ja näin työ käynnistyi.
– Se oli sellainen asia mihin nähtiin tarpeelliseksi panostaa. Lähtökohtana oli, että emme ole tekemässä Kiinteistöliitto Kanta-Hämeen toimintojen vastuullisuusohjelmaa, vaan sen kautta tuetaan nimenomaan meidän jäseniä, kertoo hallituksen jäsen Nina Ranimaa.

– Meillä on jäsenenä noin tuhat taloyhtiötä, joissa on valtava potentiaali tehdä asioita vastuullisesti ja sillä on jo aidosti merkitystä.

Tällä hetkellä ollaan tilanteessa, jossa asumisen kustannukset vievät ison osan ihmisten ostovoimasta, ja vastuullisella toiminnalla voidaankin vaikuttaa myös siihen, että asumisen kustannuksia saataisiin alemmaksi.
– Kun taloyhtiö toimii vastuullisesti, se tarkoittaa käytännössä myös sitä, että se on kustannustehokas, Ranimaa selventää.

Kun vastuullisuusohjelman työstäminen aloitettiin, se piti käytännössä tehdä tyhjältä pöydältä, sillä Suomen Kiinteistöliitolla tai yhdelläkään aluejärjestöllä ei ollut valmiina pohjaa, jota olisi voitu hyödyntää.

Ohjelmaa alettiin suunnitella yhteistyössä Hämeen Ammattikorkeakoulun kanssa. Opiskelijatyönä syntyi ohjelmasta ensimmäinen versio, jota hallituksessa alettiin työstää ja hivenen myös yksinkertaistaa. Lopputuloksena syntyi seitsemään pilariin pohjautuva ohjelma, jota lähdetään viemään eteenpäin muun muassa viestinnällisin keinoin.

Pilarit, jotka ovat elinvoima, yhteisöllisyys, elinkaari, kierrätys, tieto, energia ja vesi, ovat vastuullisuusohjelman sisältö, ja ne tullaan sisällyttämään osaksi Kiinteistöliitto Kanta-Hämeen normaalia toimintaa.
– Meillähän on paljon koulutuksia, kuten puheenjohtajaklubi, messuja ja muita tapahtumia. Aina kun me järjestämme jotain, vastuullisuus nostetaan osaksi niitä. Tämä ei ole siis erillistä toimintaa, vaan osa kaikkea tekemistä, Ranimaa kertoo.

Käytännössä ohjelman toteutumisesta vastaavat toiminnanjohtaja Hasse Renfeldt sekä järjestöassistentti Nanna Loiske. Lisäksi palveluita ostetaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta.

Tieto on valtaa, mutta myös vastuuta

Nykypäivän tietoyhteiskunnassa tieto on valtaa sekä erittäin suuri business, mutta siihen liittyy myös paljon vastuuta yksilöiden tietoturvaan liittyen. Näiden molempien asioiden huomioiminen liittyy siihen, miksi tieto on valittu yhdeksi pilariksi.

Taloyhtiöstä syntyy valtava määrä dataa liittyen muun muassa energian- ja vedenkulutukseen. Näitä tietoja hyödyntämällä on mahdollista tehdä toimenpiteitä, jotka auttavat vähentämään ja optimoimaan kulutusta.

Myös asukkaista on tallessa paljon tietosuojan piiriin kuuluvaa tietoa, jonka suojaamisesta vastuu on taloyhtiöllä.
– Tieto on rahaa ja valtaa, se tiedetään. Se tieto on jotain, minkä uskomme olevan jatkossa taloyhtiöiden varallisuutta. Tiedon omistaminen ja sen hallinta tulee olemaan kiinteistöissä iso asia, Ranimaa näkee.

 On tärkeä ymmärtää, että Kiinteistöliitto Kanta-Häme on taloyhtiöiden tukena myös toisella tavalla. Eli vaikka vastuulliseen toimintaan ohjataan, niin samalla pyritään pitämään huolta myös siitä, ettei taloyhtiöissä jouduttaisi tekemään ylimääräisiä tai tarpeettomia toimenpiteitä, joista aiheutuisi turhia kustannuksia.
– Pitää muistaa että meillä on niin kansallisella kuin EU -tasollakin lainsäädäntöä, joka ohjaa oikeanlaiseen toimintaan. Autamme taloyhtiöitä ymmärtämään, mikä on pakollista ja mitkä ovat vain suosituksia, Ranimaa muistuttaa.

Elinkaariajattelulla pienempi hiilijalanjälki

Kiinteistön rakentamisella itsessään on jo iso hiilijalanjälki, mutta mitä pidemmäksi rakennuksen käyttöikä saadaan, sitä pienempi sen elinkaarikuorma on ympäristölle.

Jo suunnitteluvaiheessa rakennukselle annetaan tietty käyttöikä, minkä täyttyminen ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys.
– On siis olemassa rakentamisesta syntyvä hiilijalanjälki, joka on iso, mutta sitten myös sillä on merkitys, miten kiinteistöä ylläpidetään ja miten sen käyttöikää voidaan pidentää. Kiinteistöstä tulee pitää huolta ja tehdä tarvittavia korjauksia, jotta se säilyy suunnitellusti kunnossa.

Elinvoimaa vaikuttamalla

Paitsi se, että taloyhtiöstä pidetään huolta, vaikuttaa kiinteistön arvoon myös alueen elinvoima. Tästä syystä alueen elinvoiman ylläpitäminen on osa vastuullista kiinteistöjen ylläpitoa.
– Tällä hetkellä se on jopa korostunut, eli kun taloyhtiö tarvitsee rahoitusta johonkin projektiin, on alueita, missä sillä kiinteistöllä ei ole vakuusarvoa lainkaan. Näissä tilanteissa lainat tulisi jokaisen osakkaan ottaa erikseen omiin nimiinsä. Tästä syystä osallistuminen elinvoimaa ylläpitävään toimintaan on tärkeä osa Kiinteistöliitto Kanta-Hämeen arkea. Kunnissa päätetään monista eri asioista ja niihin pyrimme vaikuttamaan jäsenkuntamme etujen mukaisesti, Ranimaa kertoo.

Yhteisöllisyys lisää viihtyisyyttä

Asuminen on siinä mielessä muuttunut, että taloyhtiöissä asuu todella erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Lähtökohtana on, että kaikki voisivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään, joten yhteisöllisyys on myös tärkeä osa vastuullisuusohjelmaa.
– Tähänhän on tullut avuksi muun muassa erilaisia sovelluksia, joilla yhteisöllisyyttä voidaan lisätä.

Osana yhteisöllisyyttä ovat myös erilaiset yhteiskäytössä olevat tilat ja omaisuus, kuten kuntosali tai ajoneuvot. Osalla taloyhtiöistä näitä jo on, mutta tulevaisuudessa yhteiskäyttöomaisuutta on todennäköisesti vielä enemmänkin.
– Kanta-Hämeen alueella on taloyhtiöitä laidasta laitaan. Osa on edelläkävijöitä, mitä tulee vastuullisuuteen, mutta sitten on myös taloyhtiöitä, joissa ei olla vielä ihan niin valveutuneita.

– Meidän tehtävämme Kiinteistöliitto Kanta-Hämeessä on jakaa tietoa näistä asioista ja kouluttaa sekä auttaa taloyhtiöitä muuttamaan toimintaansa vastuullisempaan ja samalla kustannustehokkaampaan suuntaan, Ranimaa painottaa.

Tutustu vastuullisuusohjelmaan tästä.

 

Teksti: Esa Heritty

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.