Kiinteistöliiton jäsenyhdistykset edistämään taloyhtiöiden ikä- ja muistiystävällisyyttä

Kiinteistöliiton jäsenyhdistykset edistämään taloyhtiöiden ikä- ja muistiystävällisyyttä

Julkaistu: 22.12.2023

Suomalaisissa asunto-osakeyhtiöissä asuu yhä iäkkäämpää väkeä, jolloin ikääntymiseen liittyvät asumisen kysymykset haastavat yhä enemmän myös taloyhtiöitä. Kiinteistöliiton alueelliset jäsenyhdistykset käynnistävät hankkeen, jonka päätavoitteena on kehittää taloyhtiöitä ikä- ja muistiystävällisiksi sekä jakaa aiheeseen liittyvää tietoa. Hanketta rahoittavat ympäristöministeriö ja Kiinteistöliiton jäsenyhdistykset. Hankkeen päävastuullisena toteuttajana toimii Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi.

Hankkeen toteuttajaksi on palkattu päätoiminen hanketyöntekijä 2024-2025 vuosien ajaksi. Hanketyöntekijä vastaa mm. verkostotyöstä, alueellisten ikääntyvien parissa toimivien tahojen yhteistyörakenteiden vahvistamisesta, ikääntyvien asumiseen liittyvästä neuvonnasta sekä näiden toimintamallien kehittämisestä ja dokumentoinnista yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Hanketyöntekijänä aloittaa sosionomi Maura Tiuraniemi. Tiuraniemellä on monivuotinen kokemus taloyhtiöissä asuvien ihmisten kohtaamisesta ja ohjauksesta. Hän on työskennellyt aikaisemmin asumisneuvojana ja on suorittanut isännöinnin ammattitutkinnon.

”Hankkeen teemat - esteettömyys, turvallisuus ja yhteisöllisyys ovat tärkeitä aiheita ikäihmisten asumisessa. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja näihin liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi yhteistyössä kuntien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Ensimmäisenä vuonna kartoitetaan ja laaditaan materiaaleja sekä luodaan paikallisesti toimivia käytäntöjä. Toisena vuonna mallia jaetaan valtakunnallisesti ja koulutetaan eri alueiden toimijoita”, Maura Tiuraniemi kertoo.

Ikäihmisten tarpeet huomioon korjausrakentamisessa

Yhtenä keskeisenä tekijänä hankkeessa on taloyhtiöiden korjausrakentaminen ja hankkeiden suunnittelu. Esteettömyyden parantamiseksi jaetaan tietoa ja hyviä käytäntöjä.

”Taloyhtiössä kannattaa panostaa yleisen asumisturvallisuuden parantamiseen kiinteistön kunnossapitoa suunnitellessa ja tunnistaa myös ikääntyvien sekä muistiltaan heikentyneiden asukkaiden turvallisuushaasteet. Selkeät värit, opasteet, kyltit ja kerrosnumerot eivät ole turhia. Hissin rakentaminen hissittömään taloon on merkittävä yksittäinen esteettömyyttä parantava tekijä”, sanoo Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Juuso Kallio.

”Ympäristöministeriö ja Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA ovat toimillaan pyrkineet vahvistamaan ikääntyvien asukkaiden mahdollisuuksia hyvään asumiseen. Vaikka erilaiset asumisratkaisut lisääntyvät, yhä useampi ikääntyvä asuu kotonaan yhä pidempään. Tämän vuoksi taloyhtiö ja sen osakkaat ovat keskeisesti osallisia tässä väestörakenteen muutoksessa”, toteaa asuntoneuvos Raija Hynynen ympäristöministeriöstä.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa eri toimijoiden välinen yhteistyö taloyhtiötä palvelevaksi, suunnitelluksi kokonaisuudeksi. Ikä- ja muistiystävällinen taloyhtiö huomioi ikääntyvien asukkaiden tarpeet ja voimavarat sekä tukee toimillaan asukkaiden turvallisuutta ja hyvän, aktiivisen arjen mahdollistumista.

Ikääntyvien asumiseen liittyvä neuvonta maanantaista perjantaihin klo 9–15 numerossa (02) 724 9203

Ikä- ja muistiystävällinen taloyhtiö -hankkeeseen liittyen on jäsentaloyhtiöiden edustajille neuvontaa ikääntyvien asumiseen liittyen. Neuvontaa antaa hanketyöntekijä vuosina 2024-25.

Lisätietoja: 

Toiminnanjohtaja Juuso Kallio, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi, Puh. 02 277 5152 juuso.kallio@kiinteistoliitto.fi

Hanketyöntekijä Maura Tiuraniemi, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi, Puh (02) 724 9203 maura.tiuraniemi@kiinteistoliitto.fi 2.1.2024 alkaen

Asuntoneuvos Raija Hynynen, ympäristöministeriö, Puh. 02952 50093 raija.hynynen@gov.fi

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.